דיווחים

SBAS GBAS RNP AR

השבוע התפרסם דו״ח ממצאים לתאונת נחיתה. הדוח בספרדית נמצא כאן תמצית הארועים נמצאת כאן עיקרו