חדשות

מנועי תרמיל Podded engines

מדוע מרבית המנועים של מטוסי נוסעים תלויים מהכנף או מהגוף, ולא בתוך הכנף כמו מטוסי