ראשית דיסקלמייר.
*** אין לעשות שום שימוש מבצעי בשום מידע שיפורסם במסגרת הסקירה אלא אך ורק במידע רשמי שמפרסמות הרשויות ואו החברות ***

באתר רת״א מפורסמת הצעת חקיקה ל״תקנות עבודות אוויר״ פרק 11א.

ההצעה פתוחה להערות הציבור עד לסוף חודש מאי.

המוטיבציה, אני מתרגם את ההסבר שאולי לא מספיק ברור אצל רת״א היא שכיום כל מי שלא נופל לאחד הפרקים 8 (מטוסים גדולים בהפעלה פרטית) פרק 9 בלונים ושונות , פרק עשירי צניחה וקיפול מצנחים  11 חקלאות או 13 מובילים אוויריים אלעל ארקיע ישראייר קאל. נמצא בפרק 12. וזה בערך כולם. כל מי שמתפרנס מתעופה ולא נופל באף קטגוריה אחרת.

זה מכתיב ממלאי תפקידים סע״מ ועוד מיני חובות והוצאות.

ההצעה בעיקר עוסקת בכתיבת פרק חדש 11א שכל מי שמתפרנס מתעופה ולא על ידי הובלת נוסעים, מטען דואר או הדרכת טיסה ימצא את עצמו שם.

זה תהליך מבורך אפילו מאד, שנועד להקל מאד על המון חברות ומניח בין השאר את העקרונות, היסודות והרגולציה לחברות כטמ״מ.

מציע לכל מי שנופל בקטגוריה הזו לעיין בהצעת החקיקה ולשלוח הערות.

גם לאחרים כי יש שינויים כמו בדרך כלל לתקנות כלליות כמעט תמיד לתקנה 1 אבל לא רק.

מוצעים שינויים לתקנות הרישוי. כאן כרגיל רת״א נוקטת בשיטת ההחמרה, לצערינו אימוץ חובת היות PF ללא החרגה כמו שיש בתקנות שהיא מצטטת של פטור למי שפועל תחת הפרק ה 13 מתקנות הרישוי. אצל האמריקאים המצוטטים עובדי פרק 121 פטורים ממעקב אחרי תקנות הרישוי, הקלה כזו משום מה רת״א (לפחות כרגע ) לא מעלה לדיון בכלל.

עוד משהו שנראה שמוכנס בדלת האחורית הוא מינימום ניסיון לטייס מפקד. רת״א החליטה לטפל באי תאימות תקנות הרישוי לסטנרדטים של האמנה. רת״א בחרה באימוץ תקנות ארה״ב, שמהוות הפרה לא פחות גדולה של האמנה FAR 61 . זו החלטה בעייתית בהרבה מובנים. במיוחד אם תאומץ ללא רשת התקנות וה AC הנלווים. רת״א מנסה למזער חלק מהסיכונים על ידי דרישות ניסיון מינימאלי. – זה נמצא במסמך שנקרא ״נושאים פתוחים״. אימוץ כזה למרות שכרגע לא מופיע, לפרקים 12 ו 13 ישפיע באופן דרמטי על התעופה הישראלית בעיקר יסגור את הגולל על היכולת ללמוד תעופה בארץ.

היה ויושת מינימום שעות על עבודה בחברה לפי פרק 13 כמו שקיים בארצות הברית 1500 שעות, המשמעות היא שלא ניתן יהיה לצבור ניסיון בישראל מחוץ לחיל האוויר כמעט לחלוטין.

ומדינת ישראל לא תהיה מסוגלת ללמד את מקצוע הטיסה בשטחה.

יש לא מעט מדינות כאלה אגב. לא נהיה הראשונים. אנחנו באמת מדינה די קטנה.

בשיטה האירופית יש לזה פתרון פשוט להפליא אבל כאמור אין על זה דיון.

כאמור עיקר השינוי מבורך ומקל. ממליץ לכל מי שמתפרנס מתעופה לעיין בחומר ולהעיר ולהיות שותף בהליך החקיקה. בזה התעופה עדיפה על רוב התחומים האחרים.

לקריאת החומר אפשר למצוא אותו בקישור הבא

 

 

כתיבת תגובה